خرید
ریال150.000

نمونه سوالات مهندسی نرم افزار

165 نمونه سوال تشریحی از کتاب نمونه سوالات مهندسی نرم افزار گردآوری شده است…