ابرنواختر چیست؟
10 مهر 1400

ابرنواختر یا SUPER-NOVA چیست؟

در کائنات ستارگانی که جرم بیشتری دارند در پایان عمر خود دچار واکنشی می شوند که به آن ابر نو اختر یا …

سیاه چاله ها ، یک چاله توخالی یا یک حجم متراکم 7
1 مهر 1400

سیاه چاله ها ، یک چاله توخالی یا یک حجم متراکم

سیاه چاله ها ، یک چاله توخالی یا یک حجم متراکم اجازه ندهید نام این چاله فضایی شما را فریب دهد: نام …

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت