متادیتا تصویر چیست؟
4 مهر 1400

متادیتا در تصاویر ، یک کوه یخ در زیر آب

تصویر اطلاعات بیشتری دارد البته اگر کمی کنجکاو باشید متادیتا یا همان “metadata” تصویر اطلاعات متنی مربوط به یک فایل تصویری است …