زیباسازی کدها بر اساس آخرین استانداردهای مراجع اصلی HTML,JAVA,CSS میباشد
تنظیمات پیشفرض بر اساس بهترین شرایط اجرای کدها و بدون تداخل در عملکرد آنها در نظر گرفته شده است اما شما میتوانید بر اساس نیاز خود اقدام به شخصی سازی این تنظیمات نمایید
با توجه به زبان برنامه نویسی مورد نظر خود از منو کرکره ای زیر میتوانید یکی از گزینه های HTML , CSS , JAVASCRIPT را انتخاب نمایید
قالب بندی HTML,style,script

تنظیمات اضافی (JSON):
گزینه های انتخابی شما (JSON)