تصاویر خود را بکشید و در این قسمت رها کنید

یا با دکمه زیر آنها را انتخاب کنید

تنظیمات فشرده سازی

حداکثر عرض تصاویر(نکته)

حداکثر ارتفاع تصاویر(نکته)

غیر از فرمت JPEG سایر فرمت ها کیفیت کمتری پس از فشرده سازی دارند.

※ هنگام تبدیل به فرمت JPEG نمی توان Transparency را حفظ کرد.

※ حداکثر عرض و ارتفاع تصویر را به پیکسل مشخص کنید.

※ در صورتی که عرض یا ارتفاع تصویر از اندازه مشخص شده بیشتر باشد، با حفظ تناسب تصویر کوچک می شود و در غیر این صورت تصویر بدون تغییر باقی می ماند.

فشرده سازی تصاویر با روش on-the-fly انجام شده و تصاویر در سرورهای فایل گپ ذخیره نمی شود.
مقایسه کیفیت فشرده سازی
تصویر اصلی
Image before compression
تصویر فشرده
Image after compression
اطلاعات تصویر فشرده شده

・ کیفیت: {{parameters.quality}}

・ حداکثر عرض: {{parameters.maxWidth}}

・ حداکثر ارتفاع: {{parameters.maxHeight}}

حجم اصلی حجم فشرده شده درصد فشرده سازی
{{ image.resultSize.originalStr }}{{ image.resultSize.compressedStr }}{{ image.resultSize.compressionRatio }}

در صورت تغییر تنظیمات اولیه ابتدا بر روی دکمه "ذخیره تنظیمات" کلیک نمایید و سپس بر روی دکمه "پردازش و فشرده سازی تصاویر" کلیک کنید
اگر از این ابزار آنلاین راضی بودید برای کمک افزایش کیفیت سرویس ها لطفا روی تبلیغات زیر کلیک کنید.

در مجموع {{ totalSize.renamed }} معادل ({{ differencePercent }}%) از حجم تصاویر کاهش یافت({{ quantity.finished }} مورد از {{ quantity.total }}تصویر پردازش شد)

نامحجم اصلیفشرده سازیوضعیت
{{ file.name }}{{ file.size }}{{ file.compressedSize }}
در حال پردازش