افزونه کنترل تعداد و مقدار خرید محصولات WooCommerce Advanced Quantity 1
رایگان دانلود کنید

در برخی از فروشگاه ها نیاز هست که حتما مقدار حداقل و حداکثر خرید یک محصول مشخص باشد به این صورت که کاربر مجاز به خرید مقدار خاصی از یک محصول است. مثلا 50 عدد از یک محصول و یا بیشتر از 5 عدد از یک محصول را نمی تواند خریداری کند. این قابلیت برای فروشگاه هایی که مواد غذایی و یا هر چیز دیگری را که به صورت کیلویی و یا به هر کمیت دیگری میفروشند یک نیاز ضروری است. همچنین برای فروشگاه های محصولات مجازی این افزونه بسیار ضروری میباشد زیرا میتوان مقدار مجاز تعداد محصول به سبد خرید را کنترل کرد و مشتری برای خرید فایل یا محصول مجازی مقدار اضافه پرداخت نکند.