نویسنده:
بازدید: 403 بازدید

آیا چرخش زمین متوقف می شود؟

زمین از زمان تولد، یعنی از ۴/۵ میلیارد سال پیش، در حال چرخیدن به دور خود است. زمین سنگ‌لاشه‌ای بود که از مواد باقی‌مانده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی خورشید یا همان ابر گازی بزرگ تشکیل شد. این سنگ‌لاشه به‌مرورزمان به زمین فعلی تبدیل شد که به دور خورشید می‌چرخد.

زمین بعد از شکل‌گیری به چرخشش به دور خورشید و به دور خود ادامه داد؛ به‌طوری‌که امروزه هر ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه به دور خود می‌چرخد. درعین‌حال، زمین در طول حرکت مداری یک‌ساله به دور خورشید اندکی از آن دورتر می‌شود؛ درنتیجه، باید اندکی بیشتر (به‌اندازه‌ی ۴ دقیقه) بچرخد تا مجددا به‌سمت خورشید قرار بگیرد.

ازاین‌رو، یک روز زمینی ۲۴ ساعت به‌طول می‌انجامد.

چرخش زمین متوقف می شود

حرکت در فضا

دلیل چرخش زمین به دور خود این می‌باشد که چیزی نمی‌تواند آن را متوقف کند. اگر چرخ‌وفلکی را در زمین بازی بچرخانید و آن را رها نمایید، درانتها متوقف می‌شود؛ زیرا وقتی می‌چرخد هوا و سطح زمین درمقابل آن قرار می‌گیرند و با ایجاد اصطکاک از سرعت آن می‌کاهند.

زمین در فضایی می‌چرخد که کاملاً خالی است. در فضا هیچ‌چیز حتی هوا وجود ندارد که چرخش زمین را آهسته کند. بااین‌حال، یک چیز قادر است چرخش زمین را آهسته کند: ماه. حرکت سمتی از زمین که به‌سمت ماه قرار دارد و سمتی که از آن دور است، توازن گرانشی ندارد. این نبود تعادل موجب ایجاد جزرومدهای اقیانوسی و بالاآمدن اقیانوس‌ها در هر دو سمت زمین می‌شود.

با چرخش زمین، این بالاآمدگی‌ها به‌شکل امواج در عرض زمین می‌چرخند و نیرویی را درمقابل چرخش زمین وارد می‌کنند. بدین‌ترتیب، چرخش زمین آهسته و یک روز زمینی هر ۵۰ هزار سال، یک ثانیه طولانی‌تر می‌شود.

عامل احتمالی دیگری که قادر است چرخش زمین را متوقف کند، برخورد سیاره‌ای دیگر با آن است؛ اما حتی اگر این رخداد رخ دهد، بیشتر موجب تغییر چرخش زمین می‌شود، نه توقف آن.

روز شش‌ماهه

اگر چرخش زمین متوقف شود، موجب نمی‌گردد همه‌چیز به فضا پرتاب شود. گرانش شما را روی زمین نگه خواهد داشت؛ اما توقف چرخش پیامدهای فراوانی را به‌دنبال خواهد داشت. اگر چرخش زمین به دور خود متوقف شود و چرخش آن به دور خورشید ادامه پیدا کند، یک روز زمینی برابر با نصف سال خواهد بود.

به‌همین‌ترتیب، شب هم شش ماه طول خواهد کشید؛ درنتیجه، اختلاف دمای روز و شب به‌طرز چشمگیری افزوده می‌شود. این تغییر قطعاً بر اقلیم زمین تأثیر خواهد گذاشت.

بادهای سهمگین

اختلاف دمای بین روز و شب موجب ایجاد بادهای قوی می‌شود که هوای گرم را به‌سمت مناطق سردتر یا سمت شب زمین می‌برد. در ضمن، بادها از مناطق گرم‌تر استوایی به‌سمت مناطق سرد قطبی حرکت می‌کنند. در یک زمین در حال چرخش این رخداد رخ نمی‌دهد؛ زیرا بادها به‌صورت جانبی شکسته می‌شوند.

در چنین شرایطی، بادهای شرقی و غربی و بادهای قطبی یکدیگر را ملاقات می‌کنند و این تلاقی قادر است به گردبادهای عظیم هم‌اندازه به قاره‌ها بینجامد. افزون‌براین، بخشی از هسته‌ی زمین را آهن مذاب تشکیل می‌دهد. حرکت چرخشی زمین این آهن مذاب را به آهن‌ربایی تبدیل کرده است که موجب ایجاد میدان مغناطیسی آن می‌شود.

میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی از ما دربرابر پرتوهای مضر خورشید و پرتوهای کیهانی خارج از منظومه‌ی شمسی محافظت می‌کند؛ درحالی‌که میدان مغناطیسی پرتوهای ورودی را متوقف و به جوّ زمین برخورد می‌کند و می‌توانیم به‌شکل شفق یا نورهای جنوبی و شمالی آن را ببینیم.

بدون میدان مغناطیسی این پرتوها به سطح زمین برخورد می‌کنند و موجب بیمارشدن مردم می‌شوند. در ضمن، بعضی پرنده‌ها از میدان مغناطیسی برای پیداکردن راه خود استفاده می‌کنند؛ براین اساس، بدون چرخش زمین احتمال دارد راه خود را گم کنند.

درصورتی‌که چرخش زمین متوقف شود، همواره صورت‌های فلکی یکسانی در آسمان شب به چشم می‌خورند؛ اما درصورت چرخش زمین،‌ ستاره‌ها طلوع و غروب می‌کنند و می‌توانید در موقع‌های گوناگون سال، صورت‌های فلکی مختلفی را ببینید.

منبع : SPACE