نمایش زنده نتایج بر اساس آخرین استانداردهای روز وب و کاملا منطبق با منابع رسمی HTML,CSS,JS میباشد
برای استفاده از کتابخانه های Bootstrap - Font Awesome Icons - jquery میتوانید از مجموعه دستورات href استفاده نمایید
تمامی دستورات و کد های HTML5 و CSS3 در ویرایشگر فرانت اند فایل گپ پشتیبانی شده و قابل اجرا میباشد
<!--این بخش قابل ویرایش است . کدهای خود را در این بخش وارد کنید--> <div class="circle"> کلیک کنید </div>
/*کدهای استایل خود را در این قسمت وارد کنید*/ .circle { display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 200px; height: 200px; border-radius: 50%; background: crimson; margin: auto; margin-top: 50px; transition-duration: 300ms; font-size: 25px; color: #fff; }
//کدهای اسکریپت را در این قسمت وارد کنید var circle = document.querySelector(".circle"); var bool = false; circle.addEventListener('click', function() { if (!bool) { circle.style.background = "coral"; bool = true; } else { circle.style.background = "crimson"; bool = false; } });